CO2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

Yangın söndürme endüstrisinde lider firma SAFE Grup olarak, sektöre kazandırdığımız "Cryo Blau" CO2 Yangın Söndürme Sistemleri, UL/FM ve VdS onaylı sistem ekipmanları ile dizayn edilmiş, ekstra güvenilirlik ölçüsü ile tasarlanmış, çok yönlü ve maliyet etkili bir CO2 gazlı yangın söndürme sistemidir.

CO2 Gazlı Söndürme Sistemleri Yüksek Basınçlı - Düşük Basınçlı Sistemler

CO2 Nedir?

Karbondioksit; kovalent bağlı bir karbon ve iki oksijen atomundan oluşan ve normal şartlar altında gaz halinde bulunan bir moleküldür.

CO2 Nedir?

1520C’de 36 atmosfer basıncında kolayca sıvılaşan, renksiz ve kokusuz bir gazdır. Karbon içeren besin maddelerinin metabolize edilmesi sonucu meydana gelen bir son üründür.

 
CO2 Nedir?
 • Atmosferdeki oranı yaklaşık % 0,03’ten azdır.
 • Havalandırması iyi olmayan ortamlarda bu oran artar ve % 25’e ulaşması halinde öldürücü etki yaratır.
 • Ortamda oranı yükselmekte olan CO2 baş ağrısı ve uyku hali ile erken evrelerde kişileri uyarır.
 • Normal vücut fonksiyonları için bir miktar CO2’nin kanda bulunması gereklidir. Ancak bu oran belirli bir düzeye ulaştığında ölüm nedeni olabilir.

CO2 Nasıl Üretilir?

Endüstride:
 • Fermantasyon (mayalanma sonucu)
 • Baca gazından kimyasal reaksiyon sonucu (ülkemizde 1990’lı yıllarda gıda ve ilaç sanayinde kullanılması yasaklanmıştır)
Doğal kaynaklardan üretilir:
 • Magmatik kökenli oluşum
 • Metamorfik kökenli oluşum
 • Jeotermal kökenli oluşum
 • Sedimanter kökenli oluşum
 

CO2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

 • Gaz halinde hızla boşalma esnasında termal şok etkisiyle soğutma sağlar.
 • Havadan 1.5 kat daha ağır olduğu için oksijen ile beslenen alevleri boğma etkisi ile söndürür.
 • Söndürülecek alanın özelliklerine göre hacmi komple doldurma (total flooding) yada bölgesel uygulama (local application) sistemleri kurulur:

Total floodinghacmi komple doldurma ihtiyacında gaz halinde boşalan ajan, ortamdaki oksijen ve yanıcı maddeyi boğarak söndürür.

Local applicationbölgesel koruma ihtiyacında likit halde boşalan ajan, yanan yüzeyi kaplayarak oksijeni boğar ve “kuru buz” parçaları ile yanma yüzeyinin soğumasını sağlar.

CO2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri

CO2 söndürme ajanlı sistemlerin avantajları:

 • Saniyeler içinde yangını boğmak için tüm tehlike alanına nufüz eder. Yüksek maliyette hasara yol açmadan yangını kontrol altına alır.
 • Komple hacim doldurma (total flooding) uygulamalarında CO2 buharı hacmi doldurarak ivedilikle yangını söndürür.
 • Etrafı kapatılmamış risk bölgelerinde likit olarak boşaltılması sağlanan (bölgesel uygulama) ajanın bünyesindeki “kuru buz” parçacıkları bölgesel uygulama ile söndürmeyi sağlar.
 • A (deep seated – içten içe) ve B (surface – yüzeysel) yangın sınıflarında yanıcı maddelerin korunmasında çok etkilidir.
  CO2 Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri
 • Artık kalıntı bırakmaz.
 • Zahmetli ve maliyetli temizlik gerektirmez.
 • İletken değildir.
 • Organik malzemelere zarar vermez.
 • Bozulmaya neden olmaz.
 • Kullanımı uzun sureli çevresel etki yaratmaz.
 • Rakiplerine oranla daha az hacim kaplar.
 • Hızlı kurulum ve servis sağlar.
 • Kolay ve ucuza temin edilir.
 • Bağımsız onay kuruluşları tarafından tanınır.

Cryo Blau CO2 Söndürme Sistemleri hangi parçalardan oluşur?

  Cryo Blau CO2 Söndürme Sistemleri hangi parçalardan oluşur?
 1. Karbondioksitin depolanacağı yüksek basınçlı silindirler
 2. Silindirlere monte edilen yüksek akış sağlayan sistem vanaları
 3. Sistemi otomatik olarak harekete geçirecek elektriksel aktivatör
 4. Manuel aktivatörler
 5. Pnömatik aktivatörler
 6. Basınç şalterleri
 7. CO2 boşaltma nozulu
 8. Yangın control paneli
 9. Duman dedektörü
 10. Alarm sireni
 11. Flaşörlü siren
 12. Manuel stop butonu
 13. Manuel start butonu

Cryo Blau CO2 Nasıl Söndürür?

Cryo Blau CO2 Nasıl Söndürür?

Öncelikle yanmayı destekleyen ortamdaki oksijen seviyesini düşürerek yangının fiziksel olarak söndürülmesini sağlayan, renksiz, kokusuz ve inert bir gazdır.
Aynı zamanda gaz halinde basınç altındayken hızla boşalma esnasında meydana gelen termal şok etkisiyle ortamı soğutur. Havadan 1.5 kat daha ağır olduğu için boşalma esnasında hacim içindeki atmosferi ve oksijen ile beslenen alevleri aşağı doğru bastırarak alevlerin boğulmasını sağlar.

Kullanılacak CO2 Gazı Miktarına Göre Kurulabilecek Sistem Çeşitleri:

 • Düşük Basınçlı CO2 Söndürme Sistemleri: çok yüksek miktarlarda gaz gereksinimleri için kroyojenik tanklarda gaz likit fazla depolanır.
 • Yüksek Basınçlı CO2 Söndürme Sistemleri: gereksinim olan gaz miktarının makul sayıda yüksek basınçlı çelik silindir ile depolanabildiği sistemlerdir.

Cryo Blau CO2 Söndürme Sistemleri Uygulama Alanları

 • Enerji Santralleri
 • Baz İstasyonları
 • CO Üretim Tesisleri
 • Güç Çekim Üniteleri
 • Elektrik Santralleri
 • AG & OG Tesisleri
 • Elektrik Kontrol Odaları
 • Kontrol ve Kumanda Merkezleri
 • Matbaa ve Baskı Merkezleri
 • Ambalaj Tesisleri
 • Otomotiv Sanayi
 • Elektronik Teçhizatlar
 • Bilgi İşlem Merkezleri & UPS Odaları
 • Bilgi Saklama Merkezleri
 • Elektronik Teçhizatlar
 • Bilgi Saklama Merkezleri
 • Elektronik Üretim Yapılan Tesisler
 • Arşiv ve Depolar
 • Kömür Üretim ve Dönüşüm Tesisleri
 • Kömür Depolama, Taşıma ve Toz Filtreleri
 • Çimento Fabrikaları
 • Yüksek Kömür Fırınları
 • Ateşleme Sistemleri
 • Metal Üretim ve İşleme Tesisleri
 • Çelik ve Alüminyum Üretim Tesisleri
 • Elektrik Fırınları
 • Elektrik Fırınları
 • Kaplama Hatları
 • Boya ve Üretim Tesisleri
 • Boyama, Karıştırma ve Depolama Alanları
 • Gıda İşleme ve Depolama Tesisleri
 • Araştırma Tesisleri
 • Test Tesisleri ve Laboratuarlar
 

Neden SAFE Teknoloji ve Cryo Blau CO2 ?

Özel tehlike arz eden alanlarınızın yangın koruması için SAFE Grup çözümleri:

 • Yangın risk değerlendirmeleri
 • Sistem mühendisliği ve tasarım yeteneği
 • Bilgisayar yazılımı ve hidrolik hesaplamalar
 • Ekipman sağlama ve teknik yardım
 • Kurulum ve teknik servis desteği
 • Ülke çapında dağıtım ve hizmet ağı
 • Sürekli kalite iyileştirme programları
 • Eğitim ve seminerler
 • Çevre güvenliği taahhüdü
Cryo Blau CO2 Nasıl Söndürür?
Back to Top
Style Switcher
Color Scheme