EP203 Otomatik Söndürme Paneli

Konutlar, tehlike arz eden mahaller ve değerli ekipmanların bulunduğu bölgeler için tasarlanmış EP203 Otomatik Söndürme Paneli, LPCB onay kuruluşu tarafından EN 12094 (Sabit Yangın Söndürme Sistemleri – Gazlı Yangın Söndürme Sistem Ekipmanları Avrupa Standartları) ve EN54 standardınca kalite, dayanıklılık ve güvenilirlik bakımından onaylanmıştır.

C-TEC EP203 Söndürme Paneli

Panel, kullanıcısına 128 x 64 pixel çift renkli grafik görüntüleme avantajına ek olarak zaman ayarlı müdahale, ayarlanabilir akış süresi, lokal yangınlar için yönlendirme ve aspirasyon hizmetleri sağlar.


Kurulum kolaylığı sağlamak için teslim edilen ünite, panele tüm elektronik ekipmanların kolaylıkla kurulumunu sağlar. Panelin, uzaktan kontrol, söndürmeyi bekletme ve söndürmeye devam etme seçenekleri de mevcuttur.

C-TEC EP203 Söndürme Paneli
 • EN 12094 ve EN54 standardına göre LPCB onaylı
 • Standart üç zon algılama bölgesi ve korunan alanlarda söndürme kontrolü
 • 126 x 64 pixel grafik görüntüleme ekranı


 • Aktif olan bölgelerin söndürme sırası ile ilgili, tercih edilen kombinasyonunu programlama
 • Panel fonksiyonlarına erişim sağlamak için otomatik ve manüel anahtar butonları ve manüel başlatma butonu
 • Üç adet konvansiyonel alarm devresi
 • 3A EN54-4 uyumlu switch modu
 • Çoklu işlem yapma seçeneği ve yardımcı ekipmanlar
 • Söndürmeyi bekletme seçenekleri
 • Zaman ayarlı müdahale seçeneği
 • Geniş kapsamlı mühendislik fonksiyonları
 • Bilgisayar odaları, telekomünikasyon merkezleri, arşiv odaları, depolar, kimyasal tesisler,jeneratör odaları, müzeler gibi alanlar için ideal kullanım
Back to Top
Style Switcher
Color Scheme