Söndürme Sistemleri

NovecTM 1230 söndürme ajanı, ABD’de SNAP (Significant New Alternatives Policy) programında halon alternatifi olarak kullanılmak üzere EPA ve dünyadaki en önemli düzenleyici kuruluşlar tarafından onaylı, (1,1,1,2,2,4,5,5,5-C6 Floroketon, CF3CF2C(O)CF(CF3)2 formüllü) 3M tescilli markasıdır.

 • Birleşmiş Milletler
 • Avrupa
 • Kanada
 • Kore
 • Avusturya
 • Japonya
 • Çin

NovecTM 1230 Yangın Söndürme Sistemleri 3M’in onayladığı orijinal ekipman üreticisi firmalar tarafından üretilir.

SAFE Grup’un kullandığı bütün NovecTM 1230 sistem bileşenleri 3M’in yetkilendirdiği orijinal ekipman üreticilerinin ürünleridir.

Kidde Brand – und Explossionsschutz GmbH

KD-1230 Sistemleri
VdS onaylı, EN 12094 standartlarında,
42 bar sistemler


NovecTM 1230 Yangın Söndürme Sistemlerinin Avantajları

 • Soğutma etkisiyle söndürmektedir.
 • Gaz halinde çalışmaktadır, ancak oda ısısında likit halde ve basınçlandırılmadan saklanmaktadır. Bu özelliğiyle, diğer yüksek basınçlı alternatiflerine kıyasla nakliye ve taşıma açısından eşsiz avantajlara sahiptir.
 • İnert gazlı sistemler ile kıyaslandığında çok daha az yer kaplamaktadır.
 • Halon alternatifi için yepyeni bir çözüm ürünüdür.
 • Uzun vadeli kullanılabilir teknolojinin ürünüdür.
 • Hızlı söndürme için tasarlanmıştır.
 • Sınırlı sayıdaki tüp adedinde, sınırlı miktardaki söndürme ajanı ile yangını düzgün şekilde söndürür.
 • Tüpler sahada doldurulabilir. Özel dolum istasyonuna gerek yoktur.
 • ADR muafiyeti (EEC sıkıştırılmış gazların kara taşımacılık kuralları) içinde taşınabilir.

NovecTM 1230’u diğerlerinden ayıran nedir?

 • Ozon parçalama potansiyeli sıfırdır.
 • Diğer kimyasal alternatifleri arasında en düşük atmosferik yaşam süresine sahiptir. (5 gün)
 • Küresel ısınmaya etki değeri 1’dir.
 • Bu değer içinde canlı varlıkların bulunduğu odalarda kullanılabilen diğer tüm halokarbon alternatiflerinden %99,9 daha düşüktür.
 • 29 yıl boyunca aranan en yakın halon alternatifidir.
 • Canlı varlıkların bulunduğu mekanlarda kullanılabilen en yüksek güvenlik marjlı üründür.
 • Uzun vadeli tedarik edilebilir bir ürün olması özelliği ile, kullanılması ticari açıdan en avantajlı üründür.
 • Yeni düzenlemeler sonucu doğabilecek yasak veya kısıtlamalara karşı Blue Sky Warranty kapsamında 20 yıl 3M güvencesi altındadır.
 • 3MTM NovecTM 1230 söndürme sistemleri yeni düzenlemeler sonucu doğabilecek yasak veya kısıtlamalara karşı 20 yıl boyunca 3M güvencesi altındadır.

NovecTM 1230 Nasıl Söndürür?

NovecTM 1230’un yangını nasıl söndürdüğünü anlamak için, yangının kimyasının temel prensiplerini gözden geçirmek gerekir.

Dört bileşen; yakıt, oksijen, ısı ve yanma zincir reaksiyonu «yangın piramidi» nde görüldüğü şekilde gerçekleşir. Yangın piramidi; dört unsurdan biri veya daha fazlasının yok olmasıyla veya aralarındaki dengenin bozulmasıyla yangının söndürülebilir olduğunu göstermektedir.

 • Yanma zincirine müdahale ederek
 • Yakıt kaynağını keserek
 • Oksijen kaynağını keserek veya oksijeni seyrelterek
 • Yangından kafi miktardaki ısıyı çıkartarak

NovecTM 1230, diğer halon alternatifleri gibi dördüncü mekanizmayı – yangının içinden ısıyı çıkartma yöntemi – kullanarak söndürür. Sistemin boşalmasıyla havada gazlı bir karışım oluşturur. Bu ajan/hava karışımında, havada olduğundan daha çok ısı kapasitesi barındırır.

Düzgün bir sistem tasarım konsantrasyonu ile, ajan/hava karışımı, yangın piramidinin dengesini bozmak için gerekli ısıyı absorbe etmektedir. Dolayısyla yangındaki yakıt doğrultusunda kullanılabilecek en düşük konsantrasyon ile yangın söndürülmektedir.

 

NovecTM 1230 Söndürme Sistemleri Uygulamalarıma Alanları

 • Endüstriyel Tesisler
 • Enerji Santralleri
 • Haberleşme
 • Bilişim
 • Medikal
 • Kültürel ve matbaa tesisleri,
 • Hastaneler
 • Üniversiteler
 • Müzeler
 • Arşivler
 • Bilgi İşlem ve Otomasyon Merkezleri
 • Laboratuvarlar
 • Alış-Veriş Merkezleri
 • Havaalanları
 • Tren ve Metro İstasyonları
 • Savunma Sanayi
 • Gemi Sanayi,
 • Metal Endüstrisi,
 • Çevresel Tehlike Arz Eden Tesisler
 

Neden SAFE Teknoloji ve NovecTM 1230 Yangın Söndürme Sistemleri

 • Tasarım : NFPA 2001 ve EN 15004 Standartlarına uygun,
 • Mühendislik: UL/ FM veya VdS onaylı hidrolik hesaplama yazılımı ile
 • Tedarik:  Kidde Brand - und Explosionsschutz GmbH FM-200 sistem ekipmanları ile
 • Kurulum
 • Devreye Alma
 • Yeniden Dolum Hizmetleri Akdeniz ve Orta Doğu Bölgeleri başta olmak üzere, uluslararası pazarda Safe Teknoloji tarafından sağlanmaktadır.
Back to Top
Style Switcher
Color Scheme